Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘science’

Communication between Humpback and human.

I have never seen this before I visit the site about the project Optus Whale Song. Goal for this project is a commercial about communication (telephone provider of Australia). But the interactive internet site is so beautiful. Just have a look a be amazed about the beauty of music and pictures. Also have a look to the video’s about the making of the clip. You will find it in the section Inspiration. For not Australian citizens, finally have a look to the TV ad.
When you like whale songs also have a look to an older blog subject called: Whale sounds.

bultrug

—————————————————————————————————————————————
Communicatie tussen de bultrug walvis en de mens.

Ik heb dat nooit gezien totdat ik een internetsite bezocht van het Project: Optus Whale Song.  Einddoel van dit project is een TV reclame over communicatie (van de telefoon provider van Australie). De interactieve internetsite is heel bijzonder. Kijk en geniet van de geluiden en beelden. Ik adviseer tevens om daarna naar de video’s te kijken die gaan over het produceren van deze clip, je vindt het onder de knop Inspiration. Ten slotte: kijk naar de TV ad. Hier zie je de uiteindelijke TV reclame.

Als je meer walvisgeluiden wilt horen, kijk dan naar een ouder bericht genaamd: Walvis geluiden.

Advertisements

Read Full Post »

At March 23th in Australia the world first international workshop on non-lethal whale research started. About 13 countries, initiated by Australia installed the Southern Ocean Research Partnership. They want to start a big research on whales in this region. New techniques like satellite tagging, aerial surveying and genetic science will be used instead of killing whales.

Australian government start with a fund of A$500.000,- to start. This is an example of good developments. This group will participate the next IWC meeting this summer and will influence that the IWC will become more science and conservation focused instead of political focused.

In contradiction of other opinions, Dr. Nick Gales, leader of the Australian Marine Mammal Centre already conclude after recent study that the population of Mink whale decline.

The most important issue on the next IWC meeting for this group is to agree about a five-years research plan. For detail reading see article.

—————————————————————————————————————————————

Op 23 maart is in Australië de eerste internationale workshop over niet-dodelijke walvis onderzoek gestart. Circa 13 landen,  met als initiatiefnemer Australië hebben een onderzoeksgroep geïnstalleerd die zich richt op de Zuidelijke Oceaan. Ze willen beginnen met een groot onderzoek naar walvissen in deze regio. Nieuwe technieken zoals satelliet-tagging, luchtfotografie en genetische wetenschap zal worden gebruikt in plaats van het doden van walvissen.
Australische overheid heeft als start een fonds van A $ 500.000, – opgezet. Dit is een voorbeeld van goede ontwikkelingen. Deze groep zal deze zomer aan de komende IWC bijeenkomst deelnemen en zal proberen te bereiken dat de IWC meer wetenschap en instandhouding gericht zal worden in plaats van politiek gericht.
In tegenstelling van andere meningen, heeft Dr Nick Gales, leider van de Australische Marine Mammal Centrum reeds kunnen concluderen na recente studie dat de populatie  van de Vinvis daalt.
Het belangrijkste onderwerp op de komende IWC bijeenkomst voor deze groep is om overeenstemming te bereiken over een vijf jaar durend onderzoek plan.

dwergvinvis

Read Full Post »

The evolution of the whales took several million of years. Only the last hundred year man-made noise is produced in progressive amounts. Shipping, Offshore, military sonar and underwater explosives are sources of noise pollution in all oceans.

There are many people how believe that noises sometimes are the course of death of whales.  Mostly not directly but due to noises, whales have troubles to find there partners and it can be the reason that whales become desorientated and causes whale strandings.

Problem is that only a little is known about the acoustic systems of whales. We only know that different whale species produce different kind of sounds. Because there is not much governmental interest in this issue, a private initiative lead to the project Sons de Mar. Researchers try to find out the acoustic system of whales and the influence of man-made noise to these animals. I advise everyone to visit the site of Sons de Mar. Have a look on the page:  Sons du Mar and click on the different species but also on the human related noise sources. You will be frightened of the impact of some sounds!

————————————————————————————————–

De evolutie van de walvissen heeft enkele miljoenen jaren geduurd. Sinds de laatste honderd jaar  veroorzaakt de mens steeds meer lawaai. Scheepvaart, offshore-industrie, militaire sonar en onderwater explosies zijn bronnen van geluidsoverlast in alle oceanen.

Er zijn veel mensen die van mening zijn dat geluiden soms de oorzaak zijn van de dood van walvissen. Meestal indirect, door geluiden hebben walvissen problemen met het vinden van partners en het kan ook de reden zijn dat walvissen gedesoriënteerd raken en stranden op de kust.

Probleem is dat slechts weinig bekend is over de akoestische systemen van walvissen. We weten alleen dat  verschillende soorten walvissen verschillende soorten geluiden produceren. Omdat er niet veel overheid belang is in deze kwestie, is op  particulier initiatief een project genaamd: Sons de Mar gestart. Onderzoekers proberen uit te vinden hoe  de akoestische systeem van walvissen werken en wat de invloed van door de mens veroorzaakte geluidsoverlast op deze dieren is. Ik adviseer iedereen om naar de site van Sons de Mar te gaan. Ga naar de pagina: Sons du Mar en klik op de verschillende soorten, maar ook op het door de mens gemaakte  geluidsbronnen. Je wordt gewoon bang van de sterkte van sommige geluiden!

Read Full Post »