Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘news’

The sailors of the Volvo Ocean Race respect the Whale sanctuary nearby Cape Cod. Because the Sailboats have so much speed there is the risk of collision is possible. Officially this kind of boats are allowed to sail there but have to limit the speed till 10 knots. But the organisation of the race said that marine life protection is important. They didn’t want to take risk and decided to sail around the sanctuary.  Thanks on behalf of the Right Whale!

Read more about the race in: Ocean Race to detour near Boston

More information about the sanctuary at Stellwagen Bank

Whale sactuary / walvisreservaat

—————————————————————————————————————————

De zeilers van de Volvo Ocean Race respecteren de rust in het walvisreservaat nabij Cape Cod. Omdat de zeilboten zo snel varen is er het gevaar dat deze in botsing komen met de walvissen. Officieel mogen deze boten wel door het gebied varen, echter met een maximale snelheid van 10 knopen. Maar de organisatie van de race is van mening dat bescherming van de walvissen belangrijk is. Ze wilden geen risico lopen en besloten om het gebied heen te varen. Bedankt namens de Noordkaper

Lees meer over de race in: Ocean Race to detour near Boston

Meer informatie over het reservaat op: Stellwagen Bank

Right whale / noordkaper

Advertisements

Read Full Post »

This dolphin lives in the tropical oceans of south-east Asia. The life mostly close to the beach. Also there are population who lives in big rivers like: Ganges, Mekong, Irrawaddy and Mahakam. The populations living in several rivers are decreasing because the will be caught in fishermen nets.
Now fortunately, at Bangladesh, researcher discover a group of about 6000 animals. This is good news for the worldwide population of this animal which is marked as vulnerable on the Union of Conservation Red list.
But this amount don’t mean that this species in not longer endangered. On many places there are many treats like closing the rivers, pollution and side caught in fishery.
—————————————————————————————————-
Deze dolfijn leeft in de tropische oceanen van zuid-oost Azie. Ze leven meestal dicht bij de kust. Ook zijn er populaties die leven in grote riveren als: Ganges, Mekong, Irrawaddy en Mahakam. De populaties die leven in de rivieren zijn sterk bedreigd door o.a. verdrinking in visnetten.
Nu is er gelukkig nabij Bangladesh een groep van 6000 dieren ontdekt door onderzoekers. Dit is goed nieuws voor een soort die inmiddels op de lijst van bedreigde dieren staat van de Union of Conservation.
Maar de ontdekking van deze populatie wil niet zeggen dat deze soort niet meer bedreigd wordt. Op veel plaatsen zijn er vele bedreigingen als het plaatsen van dammen, vervuiling en verdrinking in netten.

Irrawaddy

Irrawaddy

Read Full Post »

At March 23th in Australia the world first international workshop on non-lethal whale research started. About 13 countries, initiated by Australia installed the Southern Ocean Research Partnership. They want to start a big research on whales in this region. New techniques like satellite tagging, aerial surveying and genetic science will be used instead of killing whales.

Australian government start with a fund of A$500.000,- to start. This is an example of good developments. This group will participate the next IWC meeting this summer and will influence that the IWC will become more science and conservation focused instead of political focused.

In contradiction of other opinions, Dr. Nick Gales, leader of the Australian Marine Mammal Centre already conclude after recent study that the population of Mink whale decline.

The most important issue on the next IWC meeting for this group is to agree about a five-years research plan. For detail reading see article.

—————————————————————————————————————————————

Op 23 maart is in Australië de eerste internationale workshop over niet-dodelijke walvis onderzoek gestart. Circa 13 landen,  met als initiatiefnemer Australië hebben een onderzoeksgroep geïnstalleerd die zich richt op de Zuidelijke Oceaan. Ze willen beginnen met een groot onderzoek naar walvissen in deze regio. Nieuwe technieken zoals satelliet-tagging, luchtfotografie en genetische wetenschap zal worden gebruikt in plaats van het doden van walvissen.
Australische overheid heeft als start een fonds van A $ 500.000, – opgezet. Dit is een voorbeeld van goede ontwikkelingen. Deze groep zal deze zomer aan de komende IWC bijeenkomst deelnemen en zal proberen te bereiken dat de IWC meer wetenschap en instandhouding gericht zal worden in plaats van politiek gericht.
In tegenstelling van andere meningen, heeft Dr Nick Gales, leider van de Australische Marine Mammal Centrum reeds kunnen concluderen na recente studie dat de populatie  van de Vinvis daalt.
Het belangrijkste onderwerp op de komende IWC bijeenkomst voor deze groep is om overeenstemming te bereiken over een vijf jaar durend onderzoek plan.

dwergvinvis

Read Full Post »

On March 1, 2009 washed up on the beach of King Island, an island close to Tasmanie a dozen bottle nose dolphins and 194 Pilot whales. It is unknown why this happened, normaly there are hardly no whales on this beach.

————————————————————————————————————————————-
Op 1 maart 2009 spoelde op het strand van King Island, een eiland nabij Tasmanie een tiental tuimelaars en 194 grienden. Het is niet bekend wat de oorzaak is. Normaal spoelen hier nauwelijks walvissen aan.

Read Full Post »

Today Ecomare alert that a the large number of porpoises that the last month were found on the beach of the Dutch island Texel. Certainly half of the carcasses is maimed with knives… Both the animal helpers who pick up the carcasses from the beach unless the curator who examines and records are shocked. The suspicion remains that these porpoises in fishing nets have died.

—————————————————————————————————
Ecomare slaat alarm omdat in de afgelopen maand op Texel een recordaantal bruinvissen zijn aangespoeld. Men maakt zich vooral zorgen omdat de meeste bruinvissen met messen zijn bewerkt en vaak in stukken zijn gesneden. Zowel de dierverzorgers van Ecomare als de conservator die de dieren onderzoekt zijn geschokt door hetgeen ze vinden. Het vermoeden is dat de dieren in een zgn staand wand (vissersnet) verstrikt zijn geraakt en losgesneden.
Meer informatie over gevonden aantallen is te vinden op de site: walvisstrandingen


bruinvis_gesneden2

Read Full Post »

Whale sounds / Walvis geluiden

Through a internet friend ended up with a site where you can download whale sounds. The site is: mega upload. Please note that you can download the 3-letter code to type it next to. Then you wait 45 seconds for free download. You realize that the file is 103 MB. That is because the high sound quality should be good for the huge range of low and high sounds to be heard. It is the best if you listen with a headset. I find it very special for these animals to hear. For those who can not download a clip of the Humpback

Via een “kudosvriend” terecht gekomen bij een site waar je walvisgeluiden kunt downloaden. De site is: megaupload. Let op je kunt het downloaden door de 3 letterige code in te typen die er naast staan. Dan moet je 45 seconden wachten voor de gratis download. Realiseer je wel dat het bestand 103 MB groot is. Dat komt omdat de geluidskwaliteit hoog moet zijn om goed de enorme reeks aan lage en hoge geluiden te kunnen horen. Het is het mooiste als je het met een oortelefoon in luistert. Ik vind het heel bijzonder om deze dieren te horen. Voor degene die dat niet kunnen downloaden hier een fragment van de Bultrug.

bultrug

Read Full Post »

In an inland lake in Louisiana USA people discovered a pink bottlenose dolphin. Actually it is a albino. Due to the lack of pigment it coloured pink. There is a lot of interest in this dolphin, researches hope that everyone respect this animal and keep distant.

In een meer bij Louisiana in de Verenigde staten is een roze dolfijn ontdekt. In werkelijkheid is het een albino. Door het gebrek aan pigment kleurt deze dolfijn roze. Er is veel belangstelling voor deze roze dolfijn. Onderzoekers hopen dat de mensen de dolfijn met rust laten en niet verstoren.

Read Full Post »