Feeds:
Posts
Comments

Johanthan Harris and Andrew Moore made an unique photo project concerning the Whale hunt of the original inhabitants of Alaska the Inupiat Eskimo. They already hunt for thousand of years on the Bowhead Whale.

For there annual food supply they hunt on this animals. Due to international laws, now they are limited till 22 whales a year. This hunt is not harmfull for the population of this whale due to the low amount they hunt. Arboriginal hunting cannot be compared with commercial whaling which is dangerous for endangered species due to the speed and volume of the hunting.

I advise visitors to have a look to this special project. Besides the beautiful pictures of the landscape and people it gives a good feeling how this original inhabitants live. Also the project is very special due to the technical impact of the slide show.

Have a look at The Whale Hunt.

groenlandse-walvis

———————————————————————————————————————————————

Johanthan Harris en Andrew Moore ontwikkelden een bijzonder foto project met als onderwerp de walvis vangst van de oorspronkelijke bewonders van Alaska, de Inupiat Eskimo. Zij jagen als meer dan duizend jaar op de Groenlandse Walvis.

Voor hun jaarlijkse voedselvoorziening jagen ze op deze dieren. Vanwege de vangstbeperking is het aantal walvissen dat ze per jaar mogen jagen beperkt tot 22 stuks. Deze jacht is niet van invloed op de populatie van deze walvis doordat ze slechts een gering aantal dieren doden. De autentieke jacht van “oervolken” kun je niet vergelijken met de commerciele walvisvaart die vanwege hun snelheid en omvang wel een gevaar vormen voor walvissen.

Ik adviseer bezoekers om een kijkje te nemen naar dit bijzondere project. Behalve prachtige beelden van het landschap en bevolking geeft het goed de sfeer weer van het leven van dit volk. Daarnaast is dit project ook in technisch opzicht bijzonder.

Bezoek  The Whale Hunt.

Advertisements

Through the statistics of my blog I see that the message about the whale sounds is popular.  Several visitors clicks on the download to hear the sounds themselves.

It is therefore very sad to read that the parliament of Iceland in 2009 authorized the capture of 150 fin whale  and 100 minke whale!

Until 2006, Iceland agreed to the moratorium. In 2007 abaut 45 whale were caught.  You can help to stop the hunting. Go to the site of de Whale and Dolphin Conservatory Society and fill in the e-mail petition against this hunting.

—————————————————————————————————————-

Via de statistieken van mijn weblog zie ik dat het bericht over de walvisgeluiden populair is. Verschillende bezoekers klikken ook op de download om de geluiden zelf te horen.

Het is heel bijzonder om via geluid “contact” te hebben met deze imposante zee dieren, dit omdat ze nu eenmaal niet dagelijks te zien zijn.

Daarom is het bijzonder droevig om te lezen dat het parlement van IJsland voor 2009 toestemming heeft gegeven voor de vangst van 150 vinvissen en 100 dwergvinvissen!

Je kunt protesteren tegen deze jacht. Surf naar de site van de  Whale and Dolphin Conservatory Society en ga naar de e-mail protest pagina en zend een mail. Nederlanders die de engelse taal niet beheersen kunnen ook voor een Nederlandstalig protest gaan naar de site van de IFAW

whaling_harpoon

Is the title of a documantary in which a group of researchers follow the migration of the biggest whale species.  It containes beautiful images of this remarkeble animal. It follows the animals from the coast of California till the equator. During this research they proved that this whale sometimes cross with the normal Fin whale. The reason that this happened is perhaps because the blue whale have difficulties to find a partner. This is because the total population is drop down till about 2000 animals.  In this film, very unique is the pictures of a young blue whale.

On the Dutch TV this documentary is broadcasted at Saturday 14th March at 15.00 hours. More info: National Geografic Channel

———————————————————————————————————

Is de titel van een documentaire waarin een groep onderzoekers de trek van deze grootste walvis genaamd blauwe vinvis volgen. Het bevat schitterende beelden van dit bijzondere dier. De film volgt de dieren van de kust van Californie tot aan de evenaar.  De onderzoekers vinden bewijs voor het feit dat deze blauwe vinvis soms paart met de normale vinvis. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de blauwe vinvis moeite heeft om een partner te vinden van hetzelfde soort. Dit komt omdat de populatie is gekrompen tot ongeveer 2000 dieren. In deze film zijn ook unieke beelden te zien van een jonge blauwe vinvis (kalf)

De uitzending wordt nogmaals uitgezonden op zaterdag 14 maart om 15.00 uur. Meer informatie: National Geografic Channel

On March 1, 2009 washed up on the beach of King Island, an island close to Tasmanie a dozen bottle nose dolphins and 194 Pilot whales. It is unknown why this happened, normaly there are hardly no whales on this beach.

————————————————————————————————————————————-
Op 1 maart 2009 spoelde op het strand van King Island, een eiland nabij Tasmanie een tiental tuimelaars en 194 grienden. Het is niet bekend wat de oorzaak is. Normaal spoelen hier nauwelijks walvissen aan.

Today Ecomare alert that a the large number of porpoises that the last month were found on the beach of the Dutch island Texel. Certainly half of the carcasses is maimed with knives… Both the animal helpers who pick up the carcasses from the beach unless the curator who examines and records are shocked. The suspicion remains that these porpoises in fishing nets have died.

—————————————————————————————————
Ecomare slaat alarm omdat in de afgelopen maand op Texel een recordaantal bruinvissen zijn aangespoeld. Men maakt zich vooral zorgen omdat de meeste bruinvissen met messen zijn bewerkt en vaak in stukken zijn gesneden. Zowel de dierverzorgers van Ecomare als de conservator die de dieren onderzoekt zijn geschokt door hetgeen ze vinden. Het vermoeden is dat de dieren in een zgn staand wand (vissersnet) verstrikt zijn geraakt en losgesneden.
Meer informatie over gevonden aantallen is te vinden op de site: walvisstrandingen


bruinvis_gesneden2

In Japan, fishermen round up and slaughter hundreds and even thousands of dolphins and other small whales each year.

In the small fishing village of Taiji, entire schools of dolphins are driven into a hidden cove after a prolonged chase. Once trapped inside the cove, the fishermen kill the dolphins, slashing their throats with knives or stabbing them with spears. The water turns red with their blood, and the air fills with their screams.

Even more scandalous, members of the international dolphin display industry take advantage of the dolphin slaughter to obtain some few, show-quality dolphins for use in captive dolphin shows and dolphin swim programs.

Read more about this scandal on savejapandolphin.org

The activists led by Ric O’Barry, the man behind Flipper, made a documentary about this item and is granted at the USA Sundance festival. You can see a trailer below.

————————————————————————————————————-

In Japan, drijven vissers dolfijnen bijeen en slachten honderden en zelfs duizenden dolfijnen en andere kleine walvissen per jaar.

In het kleine vissersdorp van Taiji, worden hele scholen dolfijnen bijeen  gedreven in een verborgen inham na een langdurige achtervolging.  Wanneer ze in de inham zijn ,  doden de vissers de dolfijnen, verpletterend hun kelen met messen of steken ze met speren. Het water rood met hun bloed, en de lucht vult met hun geschreeuw.

Nog schandalig is het feit dat,  leden van de internationale dolfijnen show industrie profiteren van de dolfijn slachting want ze selecteren tijdens deze vangst, de mooiste dolfijnen uit voor gebruik in dierentuinen en dolfijnen shows.

Lees meer over deze schandalen op savejapandolphin.org

De activisten onder leiding van Ric O’Barry, de man achter Flipper, maakte een documentaire over dit item en deze film won prijzen op het  Sundance festival in de Verenigde Staten.  Kijk hieronder  voor een trailer.

If you think you read dolphin slaughter immediately to Japan. But closer to home that happens too. On the Faroe Islands (autonomous province of Denmark) as “men ritual” each year hundreds of osier slaughtered. I am almost ashamed of the fact that I Danish blood in my veins have. Normally I keep it on photos to add but I do not, as disgusting as that.

These practices should not happen. Mail to the  Prime Minister Jóannes Eidesgaard Office at info@tinganes.fo And write a mail like

Dear Mr. Johannesen,

I have seen the horrific images of the barbaric slaughter of Long-finned pilot whales on the Faroe Islands. I find it disgraceful that this tradition, whereby hundreds of animals annually die a horrific death, is being kept alive. This hunt serves no reasonable purpose and causes great animal suffering.

I implore you to ban the pilot whale hunt. As long as this slaughter continues, I shall certainly not visit your islands as a tourist.

Yours faithfully, name

———————————————————————————————————–

Als je over dolfijnenslachtingen leest denk je meteen aan bijv. Japan. Echter dichter bij huis gebeurt dat ook. Op de Faeröer eilanden (zelfstandige provincie van Denemarken) worden als “mannenritueel” elk jaar honderden Grienden afgeslacht. Ik ga me haast schamen voor het feit dat ook ik Deens bloed in mijn aderen heb. Normaal houdt ik ervan op foto’s toe te voegen maar dat doe ik nu niet, zo walgelijk is dat. Dit soort praktijken mogen niet gebeuren. Surf naar: Partij voor de dieren, scroll snel naar onderaan de pagina (tenzij je gek op bloed bent) en doe mee met de email protestactie tegen deze misstanden!!!