Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘dolphin’ Category

The sailors of the Volvo Ocean Race respect the Whale sanctuary nearby Cape Cod. Because the Sailboats have so much speed there is the risk of collision is possible. Officially this kind of boats are allowed to sail there but have to limit the speed till 10 knots. But the organisation of the race said that marine life protection is important. They didn’t want to take risk and decided to sail around the sanctuary.  Thanks on behalf of the Right Whale!

Read more about the race in: Ocean Race to detour near Boston

More information about the sanctuary at Stellwagen Bank

Whale sactuary / walvisreservaat

—————————————————————————————————————————

De zeilers van de Volvo Ocean Race respecteren de rust in het walvisreservaat nabij Cape Cod. Omdat de zeilboten zo snel varen is er het gevaar dat deze in botsing komen met de walvissen. Officieel mogen deze boten wel door het gebied varen, echter met een maximale snelheid van 10 knopen. Maar de organisatie van de race is van mening dat bescherming van de walvissen belangrijk is. Ze wilden geen risico lopen en besloten om het gebied heen te varen. Bedankt namens de Noordkaper

Lees meer over de race in: Ocean Race to detour near Boston

Meer informatie over het reservaat op: Stellwagen Bank

Right whale / noordkaper

Advertisements

Read Full Post »

This dolphin lives in the tropical oceans of south-east Asia. The life mostly close to the beach. Also there are population who lives in big rivers like: Ganges, Mekong, Irrawaddy and Mahakam. The populations living in several rivers are decreasing because the will be caught in fishermen nets.
Now fortunately, at Bangladesh, researcher discover a group of about 6000 animals. This is good news for the worldwide population of this animal which is marked as vulnerable on the Union of Conservation Red list.
But this amount don’t mean that this species in not longer endangered. On many places there are many treats like closing the rivers, pollution and side caught in fishery.
—————————————————————————————————-
Deze dolfijn leeft in de tropische oceanen van zuid-oost Azie. Ze leven meestal dicht bij de kust. Ook zijn er populaties die leven in grote riveren als: Ganges, Mekong, Irrawaddy en Mahakam. De populaties die leven in de rivieren zijn sterk bedreigd door o.a. verdrinking in visnetten.
Nu is er gelukkig nabij Bangladesh een groep van 6000 dieren ontdekt door onderzoekers. Dit is goed nieuws voor een soort die inmiddels op de lijst van bedreigde dieren staat van de Union of Conservation.
Maar de ontdekking van deze populatie wil niet zeggen dat deze soort niet meer bedreigd wordt. Op veel plaatsen zijn er vele bedreigingen als het plaatsen van dammen, vervuiling en verdrinking in netten.

Irrawaddy

Irrawaddy

Read Full Post »

On March 1, 2009 washed up on the beach of King Island, an island close to Tasmanie a dozen bottle nose dolphins and 194 Pilot whales. It is unknown why this happened, normaly there are hardly no whales on this beach.

————————————————————————————————————————————-
Op 1 maart 2009 spoelde op het strand van King Island, een eiland nabij Tasmanie een tiental tuimelaars en 194 grienden. Het is niet bekend wat de oorzaak is. Normaal spoelen hier nauwelijks walvissen aan.

Read Full Post »

Today Ecomare alert that a the large number of porpoises that the last month were found on the beach of the Dutch island Texel. Certainly half of the carcasses is maimed with knives… Both the animal helpers who pick up the carcasses from the beach unless the curator who examines and records are shocked. The suspicion remains that these porpoises in fishing nets have died.

—————————————————————————————————
Ecomare slaat alarm omdat in de afgelopen maand op Texel een recordaantal bruinvissen zijn aangespoeld. Men maakt zich vooral zorgen omdat de meeste bruinvissen met messen zijn bewerkt en vaak in stukken zijn gesneden. Zowel de dierverzorgers van Ecomare als de conservator die de dieren onderzoekt zijn geschokt door hetgeen ze vinden. Het vermoeden is dat de dieren in een zgn staand wand (vissersnet) verstrikt zijn geraakt en losgesneden.
Meer informatie over gevonden aantallen is te vinden op de site: walvisstrandingen


bruinvis_gesneden2

Read Full Post »

In Japan, fishermen round up and slaughter hundreds and even thousands of dolphins and other small whales each year.

In the small fishing village of Taiji, entire schools of dolphins are driven into a hidden cove after a prolonged chase. Once trapped inside the cove, the fishermen kill the dolphins, slashing their throats with knives or stabbing them with spears. The water turns red with their blood, and the air fills with their screams.

Even more scandalous, members of the international dolphin display industry take advantage of the dolphin slaughter to obtain some few, show-quality dolphins for use in captive dolphin shows and dolphin swim programs.

Read more about this scandal on savejapandolphin.org

The activists led by Ric O’Barry, the man behind Flipper, made a documentary about this item and is granted at the USA Sundance festival. You can see a trailer below.

————————————————————————————————————-

In Japan, drijven vissers dolfijnen bijeen en slachten honderden en zelfs duizenden dolfijnen en andere kleine walvissen per jaar.

In het kleine vissersdorp van Taiji, worden hele scholen dolfijnen bijeen  gedreven in een verborgen inham na een langdurige achtervolging.  Wanneer ze in de inham zijn ,  doden de vissers de dolfijnen, verpletterend hun kelen met messen of steken ze met speren. Het water rood met hun bloed, en de lucht vult met hun geschreeuw.

Nog schandalig is het feit dat,  leden van de internationale dolfijnen show industrie profiteren van de dolfijn slachting want ze selecteren tijdens deze vangst, de mooiste dolfijnen uit voor gebruik in dierentuinen en dolfijnen shows.

Lees meer over deze schandalen op savejapandolphin.org

De activisten onder leiding van Ric O’Barry, de man achter Flipper, maakte een documentaire over dit item en deze film won prijzen op het  Sundance festival in de Verenigde Staten.  Kijk hieronder  voor een trailer.

Read Full Post »

If you think you read dolphin slaughter immediately to Japan. But closer to home that happens too. On the Faroe Islands (autonomous province of Denmark) as “men ritual” each year hundreds of osier slaughtered. I am almost ashamed of the fact that I Danish blood in my veins have. Normally I keep it on photos to add but I do not, as disgusting as that.

These practices should not happen. Mail to the  Prime Minister Jóannes Eidesgaard Office at info@tinganes.fo And write a mail like

Dear Mr. Johannesen,

I have seen the horrific images of the barbaric slaughter of Long-finned pilot whales on the Faroe Islands. I find it disgraceful that this tradition, whereby hundreds of animals annually die a horrific death, is being kept alive. This hunt serves no reasonable purpose and causes great animal suffering.

I implore you to ban the pilot whale hunt. As long as this slaughter continues, I shall certainly not visit your islands as a tourist.

Yours faithfully, name

———————————————————————————————————–

Als je over dolfijnenslachtingen leest denk je meteen aan bijv. Japan. Echter dichter bij huis gebeurt dat ook. Op de Faeröer eilanden (zelfstandige provincie van Denemarken) worden als “mannenritueel” elk jaar honderden Grienden afgeslacht. Ik ga me haast schamen voor het feit dat ook ik Deens bloed in mijn aderen heb. Normaal houdt ik ervan op foto’s toe te voegen maar dat doe ik nu niet, zo walgelijk is dat. Dit soort praktijken mogen niet gebeuren. Surf naar: Partij voor de dieren, scroll snel naar onderaan de pagina (tenzij je gek op bloed bent) en doe mee met de email protestactie tegen deze misstanden!!!

Read Full Post »

In an inland lake in Louisiana USA people discovered a pink bottlenose dolphin. Actually it is a albino. Due to the lack of pigment it coloured pink. There is a lot of interest in this dolphin, researches hope that everyone respect this animal and keep distant.

In een meer bij Louisiana in de Verenigde staten is een roze dolfijn ontdekt. In werkelijkheid is het een albino. Door het gebrek aan pigment kleurt deze dolfijn roze. Er is veel belangstelling voor deze roze dolfijn. Onderzoekers hopen dat de mensen de dolfijn met rust laten en niet verstoren.

Read Full Post »